Hyppää sisältöön

Cirkulär A10/2020

22.10.2020

Rekommenderade examina för barnledare

På grund av ändringar i utbildningssystemet och för att säkerställa den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna i arbetsavtalsförhållanden inom kyrkans småbarnspedagogik och familjeverksamhet rekommenderas det att församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna av arbetstagare som anställs som barnledare i ett arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare i enlighet med detta cirkulär förutsätter

  • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare) eller
  • någon annan lämplig examen.

Även personer som avlagt examen enligt kyrkostyrelsens beslut om innehavare av en tjänst som ungdomsarbetsledare (Kyrkans författningssamling Nr 137) och innehavare av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken (Kyrkans författningssamling Nr 139) samt personer med en examen eller utbildning enligt biskopsmötets tidigare beslut om barnledare kan anses vara behöriga.

Beslutet om examenskrav fattas av den behöriga myndigheten i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten när rekryteringen inleds. Vanligen är det kyrkorådet, församlingsrådet eller gemensamma kyrkorådet som fattar beslutet. Texten i rekommendationen nedan kan utnyttjas när beslutet fattas.

Dessutom är det önskvärt att församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna fortsätter använda beteckningen barnledare för arbetsavtalsförhållanden inom småbarnspedagogiken och familjeverksamheten. Beteckningen är så etablerad i kyrkosektorn att det talar för en fortsatt användning. Beteckningen barnledare är inte heller något hinder för eventuella nödvändiga ändringar i uppgifterna och bearbetning av befattningsbeskrivningen. Sådana ändringar kan vara motiverade utan att beteckningen ändras om utvecklingen av verksamheten kräver det.

Rekommendation om examen för personer som anställs tills vidare som barnledare

Den examen som förutsätts av den som väljs till barnledare är Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare) som omfattar 180 kompetenspoäng och innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare i församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, eller någon annan lämplig examen som har kompletterats med tillräckliga examensdelar inom småbarnspedagogik och familjeverksamhet och som innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare.

Behörig är också en person som avlagt examen enligt kyrkostyrelsens beslut om innehavare av en tjänst som ungdomsarbetsledare (Kyrkans författningssamling Nr 137) och innehavare av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken (Kyrkans författningssamling Nr 139) samt en person med en examen eller utbildning enligt biskopsmötets tidigare beslut om barnledare.

Mer information

Mer information om bl.a. det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare i församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som ingår i Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare), om andra lämpliga examina och komplettering av dem, om examina och utbildningar enligt tidigare beslut av biskopsmötet och om utbildningsanordnare finns på adressen evl.fi/tutkintopaatokset (på finska). På den webbplatsen finns också information om kyrkostyrelsens och biskopsmötets beslut om examina som krävs av tjänsteinnehavare.

Examensbeviset innehåller också information om behörigheten för den som avlagt Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning att arbeta som barnledare. I examensbeviset för en examen som ger behörighet enligt denna rekommendation under ’specialbestämmelser inom yrkesutövningen’ konstateras det att ”Examen innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare i församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ger kompetens att arbeta som barnledare i en församling.”

Grunderna för Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning finns i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder. Information om utbildningsutbudet finns på webbplatsen studieinfo.fiÖppna länk i ny flik.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör     Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                  Oili Marttila

 

Cirkulär A10/2020